ІСТОРІЯ КАФЕДРИ СТОМАТОЛОГІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (ЗМАПО)

 

Кафедра стоматології організована у 1935 році у м. Одесі при Одеському інституті удосконалення лікарів. Першим її завідувачем був доцент Акбройт Яків Самуїлович.

У 1919 році закінчив одеську зуболікарську школу, у 1925 році, пройшовши навчання на циклі перепідготовки зубних лікарів, став лікарем-стоматологом. У 1935 році очолив кафедру стоматології при Одеському інституті удосконалення лікарів. Основні наукові дослідження Акбройта Я.С. стосувалися ортопедичної стоматології та травматології щелеп і м’яких тканин обличчя. Власноруч Яків Самуїлович створив унікальний музей муляжів різної патології обличчя та військових уражень щелепно-лицевої області. Доцент Акбройт захистив дисертацію, присвячену лікуванню військових уражень нижньої та верхньої щелеп за допомогою модифікованих шин Тігерштедта. Багато його доповнень  знайшли визнання у світі. Асистентом С.Я. Калюжним під керівництвом Я.С. Акбройта була написана кандидатська дисертація з проблем патології прорізування зубів мудрості. У 1941 році кафедра припинила свою роботу у зв’язку з початком війни і відновила свою діяльність у 1944 році.

З 1945 по 1950 рр. щелепно-лицеву клініку Одеського інституту удосконалення лікарів очолює Б.Ю. Франкенберг, одночасно являючись замісником директора по науковій частині Українського науково-дослідного інституту стоматології. У 1936 році ним захищена докторська дисертація «Відновлювальна хірургія обличчя». У 1941 році йому присвоюєне звання професора. У Велику Вітчизняну війну він – провідний хірург військового шпиталю.  Б.Ю. Франкенберг – один із піонерів в області пластичної хірургії як в СРСР, так і за кордоном. Він зробив великий внесок в розв’язання проблем лікування актиномікозу щелепно-лицевої ділянки, первинної обробки ран при вогнепальних ураженнях обличчя, застосування філатовського стебла у хірургії обличчя, відновлення форми носа шляхом пересадки вушних трансплантатів,  пластики при паралічах лицевого нерва. Усього за період роботи у м. Одесі підготовлено 675 лікарів стоматологів.

У 1955 році кафедра разом з інститутом передислокувалася до м. Запоріжжя. З цього моменту і до 1956 року кафедру очолював доцент Малевич Є.С. Основним напрямком його роботи були дослідження пухлин щелепно-лицевої ділянки та кісткова пластика. У 1956 році наказом МОЗ УРСР до Запорізького інституту удосконалення лікарів командирується доцент Соснін Георгій Петрович. Його наукові дослідження були спрямовані у русло безпосереднього протезування після видалення новоутворень щелеп.

 

 

З другого півріччя 1956 року кафедру стоматології ЗДІУЛ очолює доцент Є.І. Гаврилов. Всесвітньо відомі його роботи, присвячені біології та патології пульпи зуба та пародонту. Він першим відкрив анастомози судин пульпи зуба та довів, що «родоначальником» усіх клітин є адвентиційні клітини, які покривають зверху дрібні судини пульпи. Йому належать фундаментальні дослідження амортизуючої ролі судин, які розташовані у підлеглих тканинах протезного ложа. У 1958 р.  захистив докторську дисертацію за темою «Реакція пульпи зуба на експериментальний вплив». Ним написано 2 монографії та 3 підручники для студентів-стоматологів з ортопедичної стоматології. Є.І. Гаврилову було присвоєно звання Заслуженого діяча науки СРСР. Під його керівництвом  виконані та захищені 2 кандидатські дисертації.

 

З 1961 року кафедру стоматології ЗДІУЛ  очолив доцент Татаринцев Костянтин Іванович.  Автор 33 наукових робіт. Кандидатська дисертація присвячена кровотечі після видалення зубів, докторська - збереженню пульпи зубів, розміщених біля кіст щелеп.

 

 

 

 

З 1974 по 1993 рік кафедру очолював професор Бердюк Ігор Васильович. Його наукові дослідження присвячені знеболенню закисом азоту у стоматології та лікуванню природжених незрощень верхньої губи та піднебіння. Бердюк І.В. автор 3 винаходів, 96 рацпропозицій та 105 печатних робіт. За час його роботи на кафедрі розроблялися такі проблеми, як лікування природжених вад розвитку лиця, лікування ускладненого карієсу, вплив шкідливого виробництва на органи ротової порожнини, патологія слизової оболонки ротової порожнини. У цей час захищені 3 кандидатські дисертації.

 

 

З 1993 року кафедру очолює професор Бараннік Неоніла Гаврилівна. Кандидатська дисертація присвячена  дослідженню уражень ротової порожнини у робітників сілумінового виробництва, докторська вивченню патогенезу, клініки та лікуванню червоного плескатого лишаю. Автор 7 винаходів, 35 рацпропозицій та 140 наукових робіт. Під її керівництвом виконано 2 магістерські та 4 кандидатські дисертації. Н.Г.Бараннік створила запорізьку школу терапевтичної стоматології, основним напрямком роботи якої є одна з найскладніших проблем терапевтичної стоматології – захворювання слизової оболонки порожнини рота, зокрема етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування червоного плескатого лишаю. За часи існування співробітниками кафедри захищені 3 докторські дисертації та 13 кандидатських. В практику охорони здоров’я впроваджено більш 200 нових методів лікування стоматологічних захворювань, 53 з яких захищені авторськими свідоцтвами та патентами. Внесено більше 150 раціоналізаторських пропозицій.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД:

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри –д.мед.н., професор Бараннік Неоніла Гаврилівна. Кандидатська дисертація присвячена  дослідженню уражень ротової порожнини у робітників силумінового виробництва, докторська -вивченню патогенезу, клініки та лікуванню червоного плескатого лишаю. Автор 10 винаходів, 35 рацпропозицій та 140 наукових робіт. Під її керівництвом виконано 2 магістерські та 4 кандидатські дисертації. Н.Г.Бараннік створила запорізьку школу терапевтичної стоматології, основним напрямком роботи якої є одна з найскладніших проблем терапевтичної стоматології – захворювання слизової оболонки порожнини рота, зокрема етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування червоного плескатого лишаю.
 

 

 Доцент – к. мед. н.  Манухіна Олеся Миколаївна. Захистила кандидатську дисертацію в 1999 році за темою «Особливості клінічного перебігу червоного плескатого лишаю у хворих з патологією шлунково-кишкового тракту», має 70 друкованих робіт, 4 патенти на винахід.

 

 

 

Доцент, к.мед.н., Заслужений лікар України Мосєйко Олександр Олексійович. Закінчив ПМСІ у 1975 році, завідувач щелепно-лицевим відділенням з 1985 року, має вищу кваліфікаційну категорію.  Основним напрямком його наукової і практичної діяльності являються пластичні та реконструктивні операції обличчя, дентальна імплантологія. Захистив кандидатську дисертацію в 2005 році на тему «Розробка та застосування стоматологічних титанових імплантатів гвинтового типу з адаптивним модулюванням кісткового та імплантаційного ложа». Має 11 патентів на винахід, 50 друкованих робіт. Являється розробником вітчизняної системи дентальних імплантатів « Вітаплант».

 

 Асистент – Міщенко Олег Миколайович. В 1999 році закінчив Харківський Державний Медичний університет. Має першу кваліфікаційну категорію. Основні напрямки його роботи -  ортопедичні методи лікування переломів нижньої щелепи в межах зубного ряду. Ним розроблений назубний компресійно-дистракційний апарат для лікування переломів нижньої щелепи в межах зубного ряду. При застосуванні данного апарату не проводиться двущелепне шинування . Асистент Міщенко О. М. має 2 патенти на винахід, 20 друкованих робіт, завершує роботу над кандидатською дисертацією.

 

 

Асистент - Ніколов Володимир Георгійович. Займав посаду обласного стоматолога 18 років. В теперішній час, веде курс ортопедичної стоматології, автор 9 наукових праць . Завершує кандидатську дисертацію на тему : «Удосконалення надання ортопедичної допомоги пільговим категоріям населення».
 

 

 

Асистент – Терентьєва Вікторія Олегівна. У 2005 р. – закінчила Дніпропетровську Державну Медичну Академію. Спеціалізується на лікуванні кореневих каналів з застосуванням операційного мікроскопу. Має 5 друкованих робіт та веде пошукову роботу з кандидатської дисертації за темою   «Патологічна стертість зубів». В досконалості володіє англійською мовою.

 


ТЕМАТИКА ЦИКЛІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ НА КАФЕДРІ

1.Передатестаційні цикли:
       Терапевтична стоматологія
Мета: підготувати лікаря терапевта-стоматолога до атестації на квалифікаційну категорію та визначити рівень його знань та умінь у відповідності до квалифікаційних вимог.
       Хірургічної стоматологія
Мета: підготувати лікаря хіруга-стоматолога до атестації на квалифікаційну категорію та визначити рівень його знань та умінь у відповідності до квалифікаційних вимог.
      Ортопедична стоматологя
Мета: підготувати лікаря-стоматолога ортопеда до атестації на квалифікаційну категорію та визначити рівень його знань та умінь у відповідності до квалифікаційних вимог.
Мета: підготувати лікаря-стоматолога ортопеда до атестації на квалифікаційну категорію та визначити рівень його знань та умінь у відповідності до квалифікаційних вимог.
     Дитяча стоматологія
Мета: підготувати лікаря-стоматолога ортопеда до атестації на квалифікаційну категорію та визначити рівень його знань та умінь у відповідності до квалифікаційних вимог

2.Цикли тематичного удосконалення:

  • «Актуальні питання стоматології» Мета: визначити рівень знань та умінь стоматологів-терапевтів та стоматологів-хірургів і підготувати їх до складання атестаційного іспиту на присвоєння чи підтвердження категорії.
  • «Запальні процеси і травми щелепно-лицевої ділянки» Мета: підготувати лікаря-хірурга стоматолога до атестації на квалифікаційну категорію та визначити рівень його знань та умінь у відповідності до квалифікаційних вимог.
  • «Захворювання тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота» Мета: ознайомити лікарів-стоматологів-терапевтів з сучасними теоретичними питаннями пародонтології та захворювань СОПР. Оволодіння новітніми методами діагностики та лікування.
  • «Захворювання тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота у дітей»  Мета: підвищити рівень знань та умінь дитячих стоматологів і підготувати їх до складання атестаційного іспиту на присвоєння чи підтвердження категорії.
  • «Ортопедичне лікування дефектів твердих тканин зуба та зубних рядів незнімними протезами» Мета: придбання спеціальних теоретичних знань, практичних умінь та професійних навиків, необхідних при ортопедичному відновленні незнімними зубними протезами часткових дефектів зубних рядів та дефектів твердих тканин зуба.
  • «Ортопедичне лікування дефектів зубних рядів знімними протезами» (1 міс.)

Мета: придбання спеціальних теоретичних знань, практичних умінь та професійних навиків, необхідних при ортопедичному відновленні знімними зубними протезами часткових та повних дефектів зубних рядів
 

      3.Цикли спеціалізації:

       Терапевтична стоматологія
Мета: підготувати лікаря-спеціалістаза спеціальністю «терапевтична стоматологія»
       Хірургічна стоматологія
Мета: підготувати лікаря-спеціаліста за спеціальністю «хірургічна стоматологія.
      Ортопедична стоматологія
Мета: придбання спеціальних теоретичних знань, практичних умінь та професійних навиків, необхідних для самостійної роботи лікаря стоматолога ортопеда

 

4. Цикли інтернатури

Під час навчання використовуються як традиційні так і інтерактивні форми занять. Клінічними базами кафедри є провідні стоматологічні установи міста Запоріжжя.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На кафедрі розробляються проблеми  відновлювальної хірургії обличчя, лікування вроджених вад розвитку лиця, одонтогенних гайморитів, переломів суглобних паростків та захворювань слизової оболонки порожнини рота. Одним з напрямків діяльності є розробка нових конструкцій зубних імплантатів та методів їх застосування, а також протезування на імплантатах.